top of page

Welkom bij Gods Koninkrijk Evangelisch Gemeente R'Dam

Een multilanguage Christus gerichte aanbidding met een internationale karakter, waar u als persoon gewaardeerd wordt en die open staat om u te helpen Christus Jezus op een diepere manier te laten kennen. 
Uitnodiging: worship with us or visit us ... voor onze bijeenkomsten of voor vragen neemt contact met Ps. Gerard via 0625401797 of via mail geg@post.com .
11902244_1065080996837296_63315332724922
1495373133788.jpg

Het grootste geschenk: Jezus


Beste vrienden,
 
Voordat de wereld bestond woonde Jezus in de hemel; een nog veel heerlijkere plek dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Maar omdat jij en ik een Redder nodig hadden, verliet Hij het paradijs en kwam naar de aarde. Hij kwam als een kleine baby, gewikkeld in een doek en liggend in een voederbak. 

Laat dat even tot je doordringen - Jezus kwam om jou te redden.
 

De manier waarop Hij kwam en de manier waarop Hij als mens op deze wereld leefde, vertelt ons zo veel over het ware karakter van God en Zijn geweldige liefde voor ons allemaal. En kerst is de perfecte periode om het wonder van Zijn liefde te vieren.
 
Die nacht in Bethlehem werd onze Redder in een eenvoudig bedje van stro gelegd. Hij speelde en leerde in het eenvoudige huishouden van een timmerman. Als mens was Jezus het perfecte voorbeeld voor ons. Hij doorstond alle aardse verleidingen zonder te zondigen en vernederde Zichzelf door te sterven aan het kruis, zodat jij en ik het eeuwige leven kunnen hebben. 
 

Bedenk elke ochtend als je wakker wordt dat God jou de overwinning al gegeven heeft. In Christus heb je alles wat je nodig hebt voor een gelukkig, overwinnend en vredevol leven!

In Filippenzen 2:8-9 staat dat Jezus zichzelf heeft vernederd. ‘Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.’
 
Jij en ik kennen Jezus niet als een hulpeloos kind en ook niet als een volwassen man, maar als de Koning der koningen en de Heer der heren. Zijn grootheid is niet te bevatten. Hij is:

De Alfa en de Omega - Openbaring 1:8
De Weg, de Waarheid en het Leven - Johannes 14:6
De goede Herder - Johannes 10:11

 

VOLG ONS

Door een persoonlijke relatie met Jezus te hebben, kun je Hem op al deze manieren kennen.
 
Terwijl je je voorbereidt op kerst en het wonder van Zijn liefde gaat vieren, wil ik je aanmoedigen na te denken over de majesteit van God en de goedheid en kracht die Hij je geeft. Een intieme, persoonlijke relatie met Jezus hebben is het mooiste geschenk dat er bestaat.

Wees Gezegend en bezoek een van onze GEG Bijbel Thuisstudie meetings in jou buurt.

-------------------------------------
Pagina onder construktie. Page underconstruction 
 
Voor het bezoeken van onze diensten en of evenementen neem contact op 06-11100226 God zegen. When you like to visit us call 06-11100226 for more information. God bless you
Bijbel thuisstudie preview - kopie.jpg

Gebroken?


Beste vrienden,

Veel mensen hebben lichamelijke genezing nodig. Terwijl ik deze woorden op papier schrijf, vraag ik me af of jij misschien ergens pijn hebt in je lichaam.
 
Misschien heb je last van een zeurende kwaal. Misschien moet je medicijnen slikken, of misschien heb je last van iets waar je nog niet voor naar de huisarts bent geweest. Met welke pijn, ongemak of ziekte je ook te maken hebt, ik heb heel goed nieuws voor jou. Jezus wil je van al je pijn genezen. 
 

Na jaren waarin ik het Woord van God heb bestudeerd en waarin ik Gods genezing met mijn eigen ogen heb gezien, kan ik dit met zekerheid zeggen. Maar ik heb ook jarenlang niet geweten dat Jezus mij wilde genezen.
 
Ik ging trouw naar de kerk. Ik hield van God en wist dat Jezus voor mij gestorven was en dat ik door mijn bekering naar de hemel zou gaan wanneer ik zou sterven. Maar ik begreep niet echt dat God alles aan mij belangrijk vond en niet alleen het geestelijke deel. Hoe meer ik in de jaren die volgden het Woord bestudeerde, hoe meer ik begon te ontdekken dat God onze gedachten, emoties en ook onze lichamelijke gesteldheid belangrijk vindt. De Bijbelverzen die over genezing gaan leken van de pagina’s te springen als ik ze las.

In 3 Johannes 2 (NBG-vertaling) staat bijvoorbeeld: Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.
Ik begon me iets belangrijks te realiseren (en ik wil dat je je hier vandaag aan vasthoudt):

Jezus geneest je van al je pijn; de pijn van je geest, ziel en lichaam. 

  • God kan je emotionele pijn verzachten

  • God kan je gedachten transformeren en je de gedachten van Jezus geven

  • God kan je genezen van je lichamelijke pijn of ziekte 

In elk gebied van je leven is er niets wat Hij niet kan doen en niets wat Hij niet wil genezen!
 
God wil niet dat we ons continu slecht voelen, geen energie hebben, of altijd pijn hebben. God wil dat we genieten van het leven dat Hij ons heeft gegeven. Jezus kwam zodat jij je leven kunt leven in al zijn volheid (zie Johannes 10:10). Een leven in al zijn volheid is een leven waarin je mag genieten van het beste wat God voor ons heeft. Inclusief een gezond lichaam.
 
Kijk maar eens naar wat het Woord van God zegt over genezing:

  • Zijn striemen brachten ons genezing (Jesaja 53:5) 

  • Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld,

  • Hij geneest al uw kwalen (Psalmen 103:2-3)

  • Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden (Jakobus 5:15)

En dit zijn slechts een paar van de beloften van God!

Dit is niet moeilijk. Je hoeft er geen geestelijke formule op los te laten of een indrukwekkend gebed te bidden. In Gods beloften geloven is simpelweg erop vertrouwen dat de beloften van God waar zijn en geloven dat God het onmogelijke kan doen in jouw leven.
 
Of je nu al twintig jaar christen bent, of slechts twintig minuten. Alle beloften van God zijn voor jou.
 
Laat me je een voorbeeld geven: Ik herinner me een vrouw in de schoonheidssalon die jarenlang mijn haar deed. Op een dag had ze pijn in haar elleboog. Ze was op dat moment niet gelovig. Ze had nog geen keuze gemaakt voor Jezus. Later gelukkig wel, maar op dat moment leefde ze van God los.
 

Op deze specifieke dag had ze pijn. Ze bleef me maar vertellen hoeveel pijn haar elleboog deed. Ik had een goede band met haar dus ik vroeg haar simpelweg: “Kan ik voor je bidden?” Gezien onze vriendschappelijke relatie, was ik er aardig van overtuigd dat ze het niet erg zou vinden. Zonder aarzeling antwoordde ze: “Ja, natuurlijk.” Ik raakte haar elleboog aan en bad een heel eenvoudig gebed van geloof. En weet je? De pijn ging weg. Later vertelde ze mij dat haar elleboog nooit meer pijn had gedaan.
 
Dat is wat het betekent als je besluit te geloven in Gods beloften. Je hoeft niet een speciaal gebed te bidden. Je hoeft niet goed genoeg te zijn of lang genoeg te bidden. Ik wil je aanmoedigen erop te vertrouwen dat het Gods wil voor jou is om een goede gezondheid te hebben. Misschien lees je dit en denk je: Ik ben al zo lang ziek en ik heb zoveel pijn. Joyce, wat je zegt vind ik heel interessant, maar ik heb het gevoel dat er geen hoop is voor mij. Ik begrijp hoe je je voelt want ik heb me ook zo gevoeld. 
 

 VOLG ONS

Maar ik wil je aanmoedigen te onthouden dat er altijd hoop is in God. En tijdens perioden in ons leven waarin we worstelen met een specifiek probleem of een bepaalde nood, wil Hij ons aanmoedigen op Hem te vertrouwen en te leven in Zijn vrede, genade en kracht terwijl we wachten op de antwoorden die we zoeken.
 
We kunnen op God vertrouwen als we ons richten op de beloften van Zijn Woord. In Exodus 15:26 zegt Hij: “Ik, de Heer, ben het die jullie geneest.” Eén aanraking van Gods genezende hand kan jouw leven vanaf vandaag veranderen.
 
Als je ziek bent of pijn hebt, vergeet dan nooit dat Gods beloften voor jou zijn dat je zult genezen en heel zult zijn. Hij geeft om jou en houdt meer van je dan je ooit zult weten.

---------------------------------------------
 
Pagina onder construktie. Page underconstruction 
 
Voor het bezoeken van onze diensten en of evenementen neem contact op 06-11100226 God zegen. When you like to visit us call 06-11100226 for more information. God bless you

Bereik meer resultaat - breng tijd door met God


Beste vrienden,

mijn vrouw en ik hebben een periode gehad waarin we elke maand een wonder nodig hadden om onze rekeningen te kunnen betalen. Ik had een halve baan gehouden, zodat ik meer tijd had voor de voorbereiding op een fulltime bediening. Hierdoor was ons inkomen gehalveerd.  
 
Elke keer als ik de rekeningen moest betalen, raakte ik van streek omdat we niet genoeg geld hadden. Het werd een routine. Ik zat in de ene kamer aan de tafel met de rekeningen, het kasboekje en de rekenmachine voor me, terwijl mijn vrouw in de andere kamer was, waar hij met de kinderen speelde en lachte en plezier maakte. 
 

Uiteindelijk voerden we dan een gesprek dat ongeveer als volgt ging:

Ik: We hebben elke maand onvoldoende geld om onze rekeningen te betalen.
Mijn vrouw: Jawel, elke maand zorgt God ervoor.
Ik: Hoe moet Hij er deze maand voor zorgen? Waarom doe je niets?!
Mijn: Wat wil je dat ik doe? Geloof je dat we de wil van God doen?
Ik: Ja, ik geloof dat we de wil van God doen.
Mijn: Geloof je dat God tegen je gezegd heeft dat je je baan moest halveren of opzeggen?
Ik: Ja, ik geloof dat God mij verteld heeft dat ik mijn baan moest halveren en /of opzeggen.
Mijn: Heeft God elke maand voor ons gezorgd?
Ik: Ja, ja … (overdreven zucht).
Mijn vrouw: Oké Rendy, we doen de wil van God, we zijn gevers. God belooft in onze behoeften te voorzien… Wat moet ik dan nog meer doen?


Wat ik wilde was dat hij het geld met mij zou tellen en ook van streek zou raken. Maar wat ik moest doen, was tijd doorbrengen met God in plaats van met het kasboekje.
 
Quality time is de sleutel 
Quality time doorbrengen met God is zo belangrijk. In de Bijbel staan vele beloften over wat er gebeurt als we dat doen. In Psalmen 16:11 staat bijvoorbeeld dat er overvloedige vreugde is in Gods nabijheid. En in Nehemia 8:10 staat dat de vreugde van de Heer onze kracht is. De duivel wil onze vreugde van ons stelen. Hij vindt onze spullen niet zo belangrijk, maar hij zal het op die spullen gemunt hebben om op die manier onze vreugde van ons af te nemen, zoals hij bij mij deed toen ik van streek was over onze financiën. Hij weet dat als hij onze vreugde kan stelen, we niet sterk in de Heer zullen zijn. En we zullen onze focus op God verliezen.
 
We moeten ons op God richten en op onze relatie met Hem 
Sterker nog, we hebben Hem hard nodig! Als dat zo is, beseffen we dat Hij ons autoriteit heeft gegeven over de vijand. Dat houdt in dat je de duivel niet jouw leven hoeft te laten bepalen. Je hoeft niet in zijn leugens te geloven. Je kunt hem weerstaan als je in geloof bidt dat Gods wil wordt gedaan.
 

 

We kunnen de aanvallen van de duivel niet tegenhouden, maar we kunnen hem wel elke keer overwinnen, door de autoriteit van Jezus uit te oefenen en te besluiten niet op hem te reageren. Het is waar. Als je echt gelooft dat God je gebeden verhoort en als je weet wat de Bijbel zegt, heeft de duivel geen macht over ons leven!

De kracht van geloof en een goede houding 
Ik wil dat je weet dat God jou, als wedergeboren christen, autoriteit over de vijand heeft gegeven. En een manier waarop je die autoriteit kunt gebruiken, is door een goede houding te hebben als de omstandigheden moeilijk zijn.
 

VOLG ONS

Romeinen 8:28 wordt vaak geciteerd. Hier staat dat als we God liefhebben, “alles bijdraagt aan het goede”. Dit vers is een belofte aan ons dat wat er ook gebeurt in ons leven, er goede dingen zullen komen als we blijven bidden, God lief blijven hebben en Zijn doel na blijven streven.
 
Ik wil je aanmoedigen in geloof te leven en niet in angst. Blijf op God gericht. Vertrouw erop dat Hij zal doen wat op Zijn manier en op Zijn tijd gedaan moet worden. En ondertussen kun je genieten van het leven dat Hij je vandaag geeft.
 
Nehemia 8:10 “Want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht.”

-----------------------
Pagina onder construktie. Page underconstruction 
 
Voor het bezoeken van onze diensten en of evenementen neem contact op 06-11100226 God zegen. When you like to visit us call 06-11100226 for more information. God bless you
bottom of page